MASOWA WYSYŁKA FAXÓW

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI MASFAX

 1. Postanowienia ogólne

  1. Usługa jest świadczona przez firmę UNIVEL z siedzibą 01-193 Warszawa, ul. Karolkowa 78 lok. 7 NIP:527-215-19-45, REGON: 140911256 Działalność prowadzona jest zarówno dla firm, jak również osób prywatnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Opis naszej usługi dostępny jest na stronie www.esiptel.eu. W myśl postanowień Kodeksu Cywilnego nie stanowi oferty handlowej.
 1. Warunki wykonania usługi

  1. Wypełniając Formularz Zamówienia Klient składa zamówienie wykonania usługi,
   a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  2. Serwis www.esiptel.eu nie ingeruje w treść dokumentów, będących przedmiotem wysyłki.
  3. Serwis www.esiptel.eu zastrzega sobie prawo do odmowy wysłania dokumentów, które oceni jako niezgodne z prawem, lub niepoprawne społecznie.
  4. Serwis www.esiptel.eu wykona usługę tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli Zamawiający posiada prawo do dostarczonej bazy numerowo-adresowej.
  5. Składający zamówienie klient dostarcza bazę numerów faxowych, czy też bazę adresowo - faxową i oświadcza, że jest jego własnością, lub ma do niej prawo.
  6. Serwis www.esiptel.eu nie ma obowiązku sprawdzania, czy klient posiada prawo do przekazanej bazy, a odpowiedzialność za przekazaną bazę spoczywa na składającym zamówienie.
  7. Serwis www.esiptel.eu nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych wiadomości, czy też oferty.
  8. Serwis www.esiptel.eu zobowiązuje się do dostarczenia szczegółowego bilingu faksów dostarczonych do klientów.
  9. Po wykonaniu usługi MasFax nasz serwis zobowiązuje się do trwałego usunięcia ze swoich nośników wszelkich danych dostarczonych przez składającego zamówienie.

1 2 3