MASOWA WYSYŁKA FAXÓW
Wysyłanie faxów z naliczaniem SEKUNDOWYM


Fax standardowy (Polska)


Ilość faksów
Cena netto (za 60s połączenia)
Do 5000
0.19 zł
5001-10000
0.17 zł
10001 i więcej
0.15 zł


Fax personalizowany (Polska)


Ilość faksów
Cena netto (za 60s połączenia)
Do 500
0.69 zł
501-2000
0.59 zł
2001-5000
0.49 zł


Cenę faxów wysyłanych POZA POLSKĘ podajemy indywidualnie w mailu